Untitled Document
Sigorta Hukuku Tüketici hakları hukuku İcra Hukuku Marka,Patent,Fikri Haklar Hukuku Ticaret Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Miras Hukuku Tazminat Hukuku Aile Hukuku Gayrimenkul(Mülkiyet-Kira) Hukuku İnşaat ve Kat Karşılığı Sözleşmeleri Hukuku Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku Şirketler Hukuku Ceza Hukuku Bilişim ve Soysal Medya Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Miras Hukuku

Mirası bırakan kişinin vefat etmesiyle birlikte özel hukuk işleri medeni kanuna göre direk mirasçılara geçer. Tereke mirasçı sayısına göre bölünür. Ölen kişinin malvarlığı mirasçılara nasıl, ne oranda paylaştırılacağını miras hukuku belirler. Mirasçılar vefat eden kişinin bıraktığı mal varlığını bütün olarak kanunda öngörülen şekilde kazanırlar. Mal kaçırma, miras reddi, ölmeden önce mirasçılara verilen pay ve mirasla ilgili fazlasıyla merak edilen binlerce soru AFK Hukuk tarafından son derece, titizlikle hizmet verilmektedir. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;


Mirasın Reddi,


Mirastan Feragat,

Miras Mukavelesinin İptali,

Vasiyetnamenin İptali,

Miras Sebebiyle İstihkak,

Vasiyetname,

Miras Taksim Sözleşmesi,

Miras Sözleşmesi,

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,

Mirasçılıktan Çıkarılmanın İptali,

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi),

Veraset İlamının İptali.
YASAL UYARI:
Ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi genel bilgi için Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.