Untitled Document
Sigorta Hukuku Tüketici hakları hukuku İcra Hukuku Marka,Patent,Fikri Haklar Hukuku Ticaret Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Miras Hukuku Tazminat Hukuku Aile Hukuku Gayrimenkul(Mülkiyet-Kira) Hukuku İnşaat ve Kat Karşılığı Sözleşmeleri Hukuku Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku Şirketler Hukuku Ceza Hukuku Bilişim ve Soysal Medya Hukuku

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, en kısa tanımıyla suç ve ceza kavramlarının tanımlamasını yapan hukuk dalıdır. Çoğunlukla genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku diye ikiye ayrılır. Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulünü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır. Şantaj, tehdit, kasten öldürme, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlâli, haksız arama, ayrımcılık, mühürde sahtecilik, hakaret, yağma, rüşvet, zimmet, resmi belgede sahtecilik, irtikâp, yalan tanıklık, iftira, suç delillerini yok etme gibi günümüzde oldukça fazla görülen suçların çoğunluğunu ceza hukuku içinde sayabiliriz. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
YASAL UYARI:
Ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi genel bilgi için Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.